Servea Oy Kauppapalvelun asiakastietolomake

Ilmoita ainoastaan uusia asiakkaita, käytä palautelomaketta asiakastietojen päivityksiin

Täytäthän kaikki kohdat tarkasti!

Asiakkaan tiedot
Kyllä / Ei / En osaa sanoa
Kunnallisen kotihoidon tiedot (jos kuuluu)

Laskutus (jos eri kuin toimitusosoite)
Laskutusosoite
Yleinen edunvalvoja
Yleinen edunvalvoja
!Tärkeä
Asiakkaan omainen / Muu kuin yleinen edunvalvoja
Muita tietoja
Kyllä / ei
asiakas itse
asiakkaan omainen
asiakkaan edunvalvoja
asiakkaan kotihoitaja tai sosiaalipalvelun henkilö

1krt/vko
2krt/vko
1krt/2vkoa
1krt/kk
Uusi asiakas

Kyllä
Ei
Satunnainen

Kotihoito/palveluasuminen
Asiakas tai omainen sähköisesti
Asiakas tai omainen puhelimitse (0,25€/tilaus)
Asiakas tai omainen sähköpostilla
Lomake kuljettajalle

Olen saanut asiakkaalta luvan luovuttaa asiakastiedot Kauppapalveluun ja henkilöluottotietojen tarkistukseen

Asiakas hyväksyy kauppapalvelun käyttöehdot ja palvelun sisällön tallentamalla tämän lomakkeen. Käyttöehdot

Tulosta